Mẹ em bảo là có tiền chưa chắc đã được ăn ngon

1  
Mẹ em bảo là có tiền chưa chắc đã được ăn ngon
See Translation