Mai anh đi rồi

Mai anh đi rồi, làm sao tôi ngăn được, thà vui đi cho trót đêm nay.
Nhiều lần mình trắng bàn tay như chuyện xa xưa ấy,
xin đừng nhớ hay buồn.
Đôi ta không sống vì nhau khi kẻ ở người đi,
thôi thương tiếc mà chi.
Mình về ngõ tối hai nơi,
có vài vì sao rơi
Đêm hò hẹn hết rồi.

Comments are closed.