M1 đầu tháng khách mua 2sp trở lên e frsh hết nha

M1 đầu tháng khách mua 2sp trở lên e frsh hết nha
See Translation