LÀNG TÔI

LÀNG TÔI
Vốn chỉ nghĩ là một chỗ chui ra chui vào, rồi dần lúc nào không hay đã trở thành một phần của cái cộng đồng nho nhỏ thân thương, tạm gọi là làng. Tính chuyển đi mấy lần, lại cứ tiếc cái cộng đồng nho nhỏ đặc thù vừa quen vừa lạ. Trong không gian đô thị xô bồ khắp cái đất nước khốn khổ này, chắc khó tìm thấy cái làng nào như này nữa…

Comments are closed.