Ko phải lần đầu tiên mình nghe rằng các khách sạn 5* đều đặt bông tắm xơ mướp trong phòng tắm

1  
Ko phải lần đầu tiên mình nghe rằng các khách sạn 5* đều đặt bông tắm xơ mướp trong phòng tắm
See Translation