Khách buôn nhận đc hàng hiii

1  
Khách buôn nhận đc hàng hiii
Hàng đi chóng mặt luôn
Mk cũng k hiểu sao các b í bán mạnh thế huhuuu
See Translation