Khách buôn nhận đc hàng hiii

1  
Khách buôn nhận đc hàng hiii
Hàng đi chóng mặt luôn
Mk cũng k hiểu sao các b í bán mạnh thế huhuuu
See Translation

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *