http://www

Tâm lý vọng ngoại


“Bách nhân bách tính”, cổ nhân đã dạy, đó là một thực tế. Cái thực tế đó phong phú và phũ phàng không chỉ ở người Việt chúng ta, mà còn ở trong cách sống cách nghĩ của nhiều người ở nhiều quốc gia. Còn nhớ mấy tháng trước đọc được thông tin anh chàng người Mỹ , đạo diễn trẻ phim Kông ước muốn chuyển sang Việt Nam sinh sống vì yêu quý đủ thứ trên đất nước ta, trong khi ở ta nhiều người nuôi “Giấc mơ Mĩ”, muons tìm cách vào được nước Mĩ.
Vọng ngoại rồi bài ngoại là một trạng thái cảm xúc không phải chỉ người xứ ta, mà còn là của người tứ xứ…
http://thethaovanhoa.vn/…/tam-ly-vong-ngoai-n20170526061253…