Hôm nay vinh dự quá được cụ Cung Khắc Lược ghé qua văn phòng chơi

Hôm nay vinh dự quá được cụ Cung Khắc Lược ghé qua văn phòng chơi. Cụ qua xem tiếp năng lượng cho các cháu và mình được cụ ngồi xem tử vi bằng toán học cho..
Cụ nói tháng 6 mình sẽ bay đi , 40 tuổi mình rất giàu và 49 tuổi mình giàu nứt đố đổ vách ( vụ này nghe tử vi nhiều lắm nhưng hễ nghe ai nói lại phấn khích) trong khi mình đang cố gắng thoát nghèo.
Cụ nói ngoài 40 là mình không ở Việt Nam chỉ ghé đây khi nhớ.
Cụ nói 31 tuổi mình thay đổi nghề và mình kiếm tiền bằng bộ óc, trái tim và tình người.
Tiến sỹ,Ông Đồ Tứ Trụ Thư Pháp Việt, một trong tứ trụ còn xót lại.. hôm nay cụ đến và tiếp thêm năng lượng cho con bay cao bay xa nữa ạ.

Comments are closed.