For Professional Marketers & those who want to be

For Professional Marketers & those who want to be
Khoá Actionable Marketing khai giảng ngày 15/5 tại Sài Gòn do 3 giảng viên sau đứng lớp.
Mr. Phạm Đình Nguyên – CEO PhinDeli
Mr. Lê Anh Quân – Ex. Vice President Marketing of Kingdo
Mrs Lan Lam – Marketing Director of InsightAsia Singapore
Lợi ích nhận được:
Biết quy trình khảo sát thương hiệu toàn diện (Brand Audit)
Xác định vấn đề, cơ hội, mục tiêu của brand và business một cách thuyết phục
Xây dựng hoàn chỉnh Actionable Marketing Plan cho 1-2 năm, bao gồm kế hoạch Phát triển Sản phẩm mới, Kế hoạch Quảng cáo, Truyền thông và Kích hoạt đa kênh.
Hiểu rõ vai trò và mối quan hệ với Trade Marketing và Sales
Link

Actionable Marketing


Pham Dinh Nguyen, Đỗ Thắng

Comments are closed.