Đút kết kinh nghiệm sẽ không bao giờ tâm sự cho bất kì đối tượng nào

Đút kết kinh nghiệm sẽ không bao giờ tâm sự cho bất kì đối tượng nào , dù là nam phụ lão ấu, già trẻ gái trai bệnh cảm bệnh ho , nhức đầu sổ mũi , hư gan lủng phổi, bà con quyến thuộc , nội ngoại 2 dòng. Bởi mấy ba mấy má, mấy anh mấy chị uy tín như cái quần què á

Comments are closed.