Đóng hàng gửi khách thui

1 1 1 1  
Đóng hàng gửi khách thui..
Lao động là vinh quan..
Chị,em cần gi thì cứ liên hệ cho e..
Fee ship toàn quốc nhe.
0909101282.
See Translation