Đôi khi

1  
Đôi khi, những đồ vật rất bình thường trong cuộc sống lại mang đến hạng phúc cho cả gia đình.
See Translation

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *