ĐỜI ĐỜI GHI NHỚ CÔNG ƠN

ĐỜI ĐỜI GHI NHỚ CÔNG ƠN
Cả dân tộc Việt Nam , thành kính nghiêng mình trước anh linh của các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh để dựng xây , gìn giữ non sông gấm vóc. Trải qua nhiều thời kỳ, xương máu của những người con đất Việt đã đổ xuống, tưới xanh cho mảnh đất này. Hay sống và làm việc cho xứng đáng với sự hy sinh của các vị anh hùng dân tộc , các liệt sĩ đã hy sinh cho đất nước từ thủa khai sơn lấp quốc đến nay. Mong sao nước Việt trường tồn trong hưng thịnh .
See Translation

Comments are closed.