Đồ chơi mới của bạn Tôm

1 1 1  
Đồ chơi mới của bạn Tôm, mẹ về đem quà về nên bạn đang tập trung xếp hình từ sáng đến, chưa thắc mắc là chơi như thế nào 🙂 mẹ còn phải trông em nên chưa chỉ bạn cách chơi
See Translation

12 Replies to “Đồ chơi mới của bạn Tôm”

    1. Tú Vy cứ từ từ, còn tốn dài dài, giờ nên tận dụng những vật an toàn xung quanh cho con chơi, cầm nắm, chưa cần mua gì cả

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *