Dear friends and partners

Dear friends and partners,
In the strong international integration context, Vietnam is gonna be promoted as a very potential country to invest and do business.
Seeing that potential, I am creating a group name:
“Doing business in Vietnam- Guidance and Networking” (Click link: https://www.facebook.com/groups/doingbusinessinvietnam/).
This group is set up for FOREIGN ENTREPRENEURS; ENTERPRISE and EXPATS for guidance and discussion on starting business and setting up company in Vietnam. This is also creating opportunities for expats in Vietnam to do networking, find a partner to do business in Vietnam.
It is going to be focusing following topics:
– Starting business in Vietnam
– Setting up company/business in Vietnam
– Finding the partner to do business in Vietnam
– Networking opportunities in Vietnam
Join this group to find answer starting business, set up company in Vietnam and do networking with partners for your doing business in Vietnam.
I hope this group is gonna be helping you the best in doing business in Vietnam
Cheers <3 Cường Phạm GBEE Consulting ------ Mình tạo group tên "Doing business in Vietnam- Guidance and Networking" (Click link: https://www.facebook.com/groups/doingbusinessinvietnam/). Mục đích để thảo luận và chia sẻ các vấn đề liên quan đến việc đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam, cũng sẽ là nơi kết nối giữa các chủ doanh nghiệp kinh doanh tại Việt Nam. Các bạn nào muốn kết nối, giao thương với các doanh nghiệp nước ngoài thì join group nhé. Mình hi vọng group này sẽ là nền tảng giúp các bạn mở rộng kết nối. Khuyến khích sử dụng tiếng Anh trong group. Nếu cần hỗ trợ thì các bạn inbox mình giúp dịch lướt nhanh nhé. Love you <3