Cuộc khủng hoảng Lợn điển hình cho nhiều cuộc khủng hoảng của hầu hết nông sản VN

Cuộc khủng hoảng Lợn điển hình cho nhiều cuộc khủng hoảng của hầu hết nông sản VN, chỉ khác qui mô và mức độ ảnh hưởng và vẫn lặp đi lặp lại hàng năm.
– Ai cũng biết cung- cầu là qui luật điều khiển thị trường. Đã là qui luật liệu có thể chủ động điều chỉnh, hạn chế bớt tác động xấu được không? Câu trả lời là có thể. Nhìn sang các nước kinh tế thị trường phát triển, họ đã học được rất tốt từ những tác động đau thương của cung-cầu. Và họ có nhiều cách, nhiều mô hình để điều c…
Đọc tiếp