Còn dư 3kg

Còn dư 3kg…. ai hốt dùm em ạ.
Giá bằng 1kg bò khô. 😀
Cả nhà cùng thưởng thức.
.
Trần Như Quỳnh Hà Link Hồng Nhung Anh Hoang Nguyễn Quyền Hiếu Tey Hien Nguyen Dinh Hiền Vũ Hoàng Lê Ngố Đảo Nguyen Hoa Nguyễn Thảo Trang Thị Thu Phạm Chuyên Thị Lương Kim Thuỷ Phan Thúy
Thanh Tuấn Đỗ Kim Chi Bank Hà Trịnh Hoàng Giang Giang Hoang Huong Giang
Minh Minh
Minh Tuấn Hương Phạm Đỗ Hải Vũ
Nguyễn Trang Heo Ủn Ỉn Bé Heo Ngốck Thùy Dung Đỗ Mỹ Dung
Đỗ Trung
Không Không Nhi Hải Phượng

Comments are closed.