Có cái túi này mà đưng sầu thì chuẩn bà con ah

1  
Có cái túi này mà đưng sầu thì chuẩn bà con ah. Cơ mà chắc sẽ đắt.
See Translation

Comments are closed.