Có cái túi này mà đưng sầu thì chuẩn bà con ah

1  
Có cái túi này mà đưng sầu thì chuẩn bà con ah. Cơ mà chắc sẽ đắt.
See Translation

6 Replies to “Có cái túi này mà đưng sầu thì chuẩn bà con ah”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *