“Chúng tôi không còn giữ liên lạc với HyunSeung nữa”

“Chúng tôi không còn giữ liên lạc với HyunSeung nữa”
Xin lỗi, ghét tôi cũng được nhưng nói thật. Đã đi rồi thì tất cả coi như chấm dứt rồi. Tại sao lại trách móc những người ở lại. Cảm thông?? Hay cần quan tâm. Mấy bạn chỉ biết được bề nổi thôi. Còn những thứ sâu bên trong thì chỉ người trong cuộc mới biết.
Tôi ghét ai trách Yoseob. Bảo cậu không quan tâm HS, không thèm liên lạc vs HS.
Lời nói có nhiều nghĩa lắm. Là ai “không giữ liên lạc” hay cố giữ liên lạc nhưng k đc.
Tôi là fan của YoSeob. Chỉ có vậy. Bây giờ, 5 hay 6 đều không quan trọng. Tôi chỉ muốn người ở lại phải thật vui vẻ và alb này thành công thôi. Hết.