Chúng mày có bg hiểu cảm giác qua 5 đèn đỏ rồi vẫn chưa qua nổi ngã tư ko

Chúng mày có bg hiểu cảm giác qua 5 đèn đỏ rồi vẫn chưa qua nổi ngã tư ko ? Đcm đèn đỏ thì 90s. Đèn xanh 15s… vcl…??
Seo phì cả 100 bức rồi vẫn chưa hết tẮc @@ thật kinh khủng…
Đang là đèn đỏ thứ 6 và tao vẫn chưa lách nổi sang bên kia đường ??
Upload…
Tiếp tục kí sự…
tao vừa về tới phòng sau hai tiếng CHIẾN ĐẤU với TẮC ĐƯỜNG Tao chính thức sợ tắc đường Ở Việt nam nhất trong tất cả các loại sợ đm kinh hoàng vcl chúng mày àh. Tắc dài ngàn cây số 100m đối với tao như cả 99km nhíc đừng đoạn một, sợ vcc, đi từ lúc mặt trời mọc đến lúc mặt trời lặn mới về được tới phòng đoạn đường gần 10km mất 2 tiếng để về đến nhà viết nốt đoạn này!!! KINH HOÀNG !!!
Chưa bg mong thời gian trôi thật nhanh như lúc đấy!!! Hoảng loạn thật sự !!