Chồng tui bị ốm người nóng như lửa

Chồng tui bị ốm người nóng như lửa , điều hoà 16 độ ôm chồng cảm tưởng như Hà Nội lúc rét đậm rét hại có cái túi sưởi vậy
Vợ với chả con

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *