chính bản thân mình cũng rất ngạc nhiên

chính bản thân mình cũng rất ngạc nhiên, khi
Gần 2 tháng không đăng tuyển CTV , chi nhánh nhưng vẫn luôn nhận được không ít người ib xin gia nhập hệ thống
bạn có bao giờ thắc mắc tại sao không??
Đó chính là bán hàng và phát triển hệ thống trên Uy tín cá nhân, lưu ý giành cho các bạn đó là : muốn người khác lựa chọn mình hãy cho họ thấy bạn là người đáng tin cậy để họ đầu tư thời gian, tiền bạc và tâm huyết nơi bạn
Sản phẩm của bạn k tốt? Cá nhân bạn làm chưa tốt và cá nhân bạn không có UY TÍN thì ai sẵn sàng???

Comments are closed.