Chiện con Pín

Chiện con Pín
J.D tôi viết cái tút về con Pín , khen con cỏn là nhiều, lại còn kiu gọi mọi người đừng có chửi con cỏn nữa.
Tút 40 like , trừ hết đám like dạo + like xã zao thì suy ra số người đọc cao lắm là 20 người tính luôn con Pín.
Thế đéo nào con cỏn block tôi nhẻ ? Tôi đéo chửi con cỏn cũng như bóc fốt, nắm tẩy cơ mà. Sao con cỏn zãy nãy lên vì một tút vô thưởng vô fạt cứ như bị xát muối ớt vào đuýt thế nhẻ ?
Ai quen con Pín thì nhắn con cỏn , hãy trảm ngay đứa nào hô “hòn thượng dzạn tuế” mí cả “viva Pín”. Chính bọn này chứ ko fải ai khác zam cầm lãnh tụ Pín trong “hoàng kung” gấm vóc lộng lẫy , làm công lực , Face Fẩm của lãnh tụ tụt thê thảm., lâu lâu vi hành gặp tí gió đã cảm lạnh cmnr

Comments are closed.