“Chia sẻ về vấn đề này

“Chia sẻ về vấn đề này, chuyên gia Nguyễn Quốc Vương, nghiên cứu sinh tại đại học Kanazawa Nhật Bản, tác giả cuốn sách Giáo dục Việt nam học gì ở Nhật Bản, Môn sử không chán như em tưởng, đồng thời là giáo viên dạy môn Lịch Sử trường THPT Nguyễn Tất Thành (Hà Nội) cho rằng, trên nhiều phương diện, bố mẹ chính là người thầy đầu tiên của con.
“Tuy nhiên việc làm thầy của các ông bố bà mẹ hoàn toàn không đơn giản. Để làm thầy của con cái bố mẹ cũng phải học rất nhiều. Ngay cả bản thân tôi, dạy học là chuyên môn, nhưng khi làm bố, tôi đã phải đọc rất nhiều sách để có thể dạy con mình”.

Comments are closed.