Cháu họ ông

Cháu họ ông – ông là lãnh đạo nhưng cháu họ ông theo đạo. Đi tu nhưng đi về vì có lỗi với ơn gọi. Đi về vì nhiều khi thấy xã hội chưa đúng thì viết bài. Và khi không chấp nhất bạo lực, từ bỏ việc nói lời ẩn dấu. Và rồi hôm nay khi đã có tình cảm của người mình chân thành yêu thương thì họ xoá bài. Đức Cha Nghĩa Phụ – Jos Đặng Đức Ngân. Đức Hồng Y Phaolo Giu-se Phạm Đình Tụng là người ông tinh thần của cả gia đình. Và nay sự giả dối đang phá nát tình cảm mà mình và Tâm dành cho nhau. Hết lần này lần khác vào xoá bài của mình. Thật đau đớn! Xã hội này đã rời xa chân lý.