Chào sỉ kem nền siêu mịn

1 1 1  
Chào sỉ kem nền siêu mịn. Mỏng nhẹ #EsteeLauder
DOUBLE WEAR
mini #7ml
Chbi về ạ . 2 tone đẹp nhất
#Coolbone và #Bone
See Translation