CẦN TRỢ GIÚP

CẦN TRỢ GIÚP
Tôi cần công cụ (hoặc phần mềm) cho ra danh sách 500 (chẳng hạn) bạn facebook có nhiều giao tiếp với mình nhất (like, comment, share…).
Mục tiêu là để lên danh sách tặng sách cho những bạn có tương tác với tôi nhiều và có nhu cầu đọc sách.
Sách là một cuốn sách đặc biệt, có chữ ký tươi đề tặng.
Bạn nào có công cụ/phần mềm như vậy xin chỉ giúp.
Xin cảm ơn.
—————-
PS: Học cách tính điểm tương tác của CLB Quản trị & Khởi Nghiệp (Lâm Minh Chánh). CLB QTvKN tính điểm tương tác như sau:
1. Cảm xúc (like, yêu thích, ngạc nhiên): mỗi lần tính 1 điểm.
2. Share: mỗi lần tính 2 điểm
2. Comment: mỗi lần tính 3 điểm
Điểm tương tác bằng 1+2+3.

Comments are closed.