Cái hay của người dân Đồng Tâm là biểu ngữ cứ ghi “tuyệt đối tin tưởng vào

Cái hay của người dân Đồng Tâm là biểu ngữ cứ ghi “tuyệt đối tin tưởng vào..” nhưng hành động của người dân Đồng Tâm là ..cứ giữ người cho chắc ăn vì họ chẳng còn tin ai.
Người dân Đồng Tâm vẫn “đỏ” – điều này đúng – nhưng nếu chỉ vì thế mà hệ thống lề dân quyết định bỏ rơi Đồng Tâm lúc này thì người dân ở đây phải hứng chịu điều gì, hẳn các bạn cũng thừa sức lường trước được.
Nếu chúng ta đấu tranh vì quyền lợi chính đáng của người dân, thì chừng nào quyền lợi chính đáng của người dân còn bị xâm hại, chừng ấy chúng ta vẫn không bỏ cuộc.
Ý kiến của bạn thế nào?

Comments are closed.