Các khách iu quý

1  
Các khách iu quý
Hôm nay mồng 1, các khách đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên, chốt hàng cẩn thận, đặt hàng từ tốn.
Đừng ai nhắc 3 chữ ĐỔI , TRẢ, HUỶ nhé
Tháng nào cũng nhắc mà vẫn gặp thánh có duyên
Kasahanitaaaaaa
Chúc cả nhà mình tháng này bán đắt hàng như tôm tươi
See Translation