Các iu của em ơi nhiều khi bạn bè của emcó ib mua hàg hay la ib cho em co vc gi đấy ma thấy em ol nhưng chưa tl hoặc la đã xem k tl thi mng thông cảm giúp e nha vì đôi khi là do bạn check ibx của em đag ol fb chứ k phai là e đâu huhu khổ tâm qá suốt ngày bị trách móc là đã xem ma sao k tl huhu mọi ng thông cảm cho e nhaaaa k phai la e như thế đâu ạ Lại còn khách ibx trong phần tin nhắn chờ nữa em cũng không hiện về máy lun ạ

Các iu của em ơi nhiều khi bạn bè của emcó ib mua hàg hay la ib cho em co vc gi đấy ma thấy em ol nhưng chưa tl hoặc la đã xem k tl thi mng thông cảm giúp e nha vì đôi khi là do bạn check ibx của em đag ol fb chứ k phai là e đâu huhu khổ tâm qá suốt ngày bị trách móc là đã xem ma sao k tl huhu mọi ng thông cảm cho e nhaaaa k phai la e như thế đâu ạ Lại còn khách ibx trong phần tin nhắn chờ nữa em cũng không hiện về máy lun ạ , chắc e chớttt quá