Các chủ doanh nghiệp và dân marketers chuyên nghiệp có thể chưa bao giờ nghe những tuyên bố lạ lẫm như dưới đây

Các chủ doanh nghiệp và dân marketers chuyên nghiệp có thể chưa bao giờ nghe những tuyên bố lạ lẫm như dưới đây
– Khác biệt thương hiệu không phải là sứ mệnh tối quan trọng (not a vital marketing task).
– Thương hiệu hướng tới tất cả, không cần khách hàng mục tiêu (no target audience, no segmentation).
– Người tiêu dùng mua hàng không vì một lý do cụ thể đặc biệt (no special reason to buy).
– Thương hiệu không cần khách hàng trung thành (no loyal customers)
(Nguồn: Byron Sharp)
Đây là những ý kiến ngược hẳn với những gì chúng ta được biết, đã rất quen qua những cuốn sách của những Brand/Marketing Guru kinh điển như Philip Kotler, Al Ries, David Akeer hay Jack Trout.
Gần đây mình cũng có bài viết “Khách hàng trung tính và vùng trắng về định vị thương hiệu” về một số ví dụ thương hiệu không có “định vị” dành riêng cho một nhóm khách hàng cụ thể nào. Và Reason-to-buy rất đa dạng.
Những quan điểm trái chiều trên có mâu thuẫn gì với những học thuyết kinh điển đã được áp dụng và thừa nhận từ những năm 1960 của thể kỷ trước? Và các quan điểm làm thương hiệu, làm marketing khác nhiệu liệu có Loại Trừ nhau?
Sau 02 năm chiêm nghiệm và trải nghiệm với các khách hàng trực tiếp tư vấn, tôi mới thực sự có câu trả lời tương đối rõ ràng cho những câu hỏi gây tranh cãi nêu trên.
Chúng ta cùng mổ xẻ, phân tích qua những ví dụ cụ thể của những thương hiệu Việt nam và Quốc tế tại Hội thảo chuyên đề do Plato tổ chức.
Tại Hà Nội: từ 8h-11h30 ngày 2/4
Tại Sài Gòn: từ 8h-11h30 ngày 15/4
Thông tin cụ thể có ở đây
http://bigtime.vn/branding-driven-by-psychology-an-2791
Đỗ Thắng, Pham Dinh Nguyen, Thanh Phương Đỗ, Ben Karamen, Pham Vu Tung, Ha Dang

Comments are closed.