Các bạn coi hình này, chắc đã thấy ngôi nhà cuối đời của tôi

Các bạn coi hình này, chắc đã thấy ngôi nhà cuối đời của tôi… trên mui một chiếc xuồng kayak đã cũ, chiếc tổ của con đại bàng biến gãy cánh được xây lên, một chiếc võng đón gió trên sông Cà Ty (Phan Thiết) mát rượi đong đưa. Đúng vậy, đó là nơi tôi nghỉ… "những khi thấy đời mõi mệt" (Mường Mán)
Xin mời các bạn ghé chơi… !
.
Trên sông chiều Cà Ty
Nơi mui tình tôi lỵ
Tháng năm trôi mộng mị
Neo võng đời tử quy…

Xem thêm kinh nghiệm đạp xe tại: wetrek.vn/bai-viet/kinh-nghiem-dap-xe.htm

Comments are closed.