Buổi sáng của e nó

1 1 1 1 1  
Buổi sáng của e nó…
Nào là con cái ăn uống, tắm rửa…Đi chợ cơm nước, Đóng hàng gửi hàng..☹️..Mọc thêm mấy cái tay chưa làm hết việc..
See Translation

Comments are closed.