Bơ nhà e vừa về

1 1 1 1 1  
Bơ nhà e vừa về, to ngon dã man ah
BƠ NGON: 89k/kg
CAM SÀNH BẾN TRE: 69k/kg
TÁO KIKU: 89k/kg size 60
SAKE: 55k/kg
Mời các bác!
See Translation

8 Replies to “Bơ nhà e vừa về”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *