Bán không ai mua

1 1  
Bán không ai mua, cho thì chắc có người lấy, thế thôi nhà đem dùng
MÁY LÀM ĐẬU NÀNH SỐ 1 TQ:
– Sữa và tào phớ
– CÁC LOẠI SỮA HẠT
– CANH VÀ CHÁO
AHIHI
ĐỂ E ĐI MÒ NÓ LÀM NHÉ
See Translation

18 Replies to “Bán không ai mua”

    1. Kim Dung Nguyen thế thì e lọc cungz dc. Họ đi kèm một lọc và một ca to cho người kỹ tính và cận thận

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *