Bán không ai mua

1 1  
Bán không ai mua, cho thì chắc có người lấy, thế thôi nhà đem dùng
MÁY LÀM ĐẬU NÀNH SỐ 1 TQ:
– Sữa và tào phớ
– CÁC LOẠI SỮA HẠT
– CANH VÀ CHÁO
AHIHI
ĐỂ E ĐI MÒ NÓ LÀM NHÉ
See Translation

Comments are closed.