Bắc Hà mưa suốt ngày cứ canh giờ lên đi đồi hái Mận thì lại mưa to sấm ầm ầm

Bắc Hà mưa suốt ngày cứ canh giờ lên đi đồi hái Mận thì lại mưa to sấm ầm ầm, khổ chủ vườn đã tro’t hẹn nay chuyển Mận cho e mà đành cố hái, tạnh lại ra , mưa lại vào, cứ mấy lần thế. Dưới thị trấn mua thế này chứ trên đồi mưa to lắm.
Chắc mận cũng sẽ mất phấn nhiều.
Ng lên đồi Ng trực dưới thị trấn để tập trung đóng sọt đón xe gửi về HN mà kiểu này chắc chiều họ vs chuyển dc Mận xuống xe. E đành lỡ vs khách 1 hôm vậy.
Mận hái tận vườn buôn bán phai phụ thuộc thời tiết đến khổ , chẳng phải hàng cửa khẩu đâu mà sẵn thùng khuân lên xe đi về. Mua gió dân ngta còn chẳng buồn hái cho ý chứ.
E cứ cố gắng tranh thủ mùa mận, dc ăn mận sạch đa đang phong phú mỗi loại 1 vị mang về cho khách, sự cố đến đâu khắc phục đến đó.
See Translation

Comments are closed.