Ai nói đất nước VN nghèo

Ai nói đất nước VN nghèo, nhân dân VN khổ thì hãy đến xóm nhà tui để tận mắt chứng kiến cảnh dân chúng lạc nghiệp âu ca hát karaoke thâu đêm suốt sáng bất kể ngày đêm nhé. Thời Nghiêu Thuấn ngày xưa cũng chỉ được thế này là cùng. Ahihi.

Comments are closed.