398 cuốn sách nên đọc cho lứa tuổi mầm non

398 cuốn sách nên đọc cho lứa tuổi mầm non, mời các bố mẹ tham khảo!
Ngay đầu danh sách đã là cuốn The Very Hungry Caterpillar mà bạn Trà nhà anh Quang đã dịch ra tiếng Việt và có sách phát hành ở VN rồi.
Ngoài ra, các bố mẹ có thể tìm thấy bản video đọc sách thành tiếng của đa số các truyện này trên youtube bằng cách search “tên truyện + read aloud”
Ví dụ một số kênh rất hay:
1. Little Angel Reader: https://www.youtube.com/channel/UC4oBpiCJLpiVChr5PTeVMeA
2. I Read Story Books: https://www.youtube.com/c/ireadstorybooks/videos
3. Fairy Stories and Songs for Kids (chỉ có tiếng, không có chữ, cha mẹ muốn con nhìn chữ thì nên bật nút phụ đề lên): https://www.youtube.com/user/preschoolers123
4. Bedtime Story (BedtimeStory.TV) (truyện đã được dựng thành hoạt hình động): https://www.youtube.com/watch?v=sN2oQHHN9Ng
See Translation