Month: August 2018

Ngày xưa, những lúc muốn tìm một điều gì đó mới lạ thì hắn sẽ bắt 1 chiếc xe bus với tuyến đường dài nhất đi…

Ngày xưa, những lúc muốn tìm một điều gì đó mới lạ thì hắn sẽ bắt 1 chiếc xe bus với tuyến đường dài nhất đi từ Thủ Đức tới Quận 5, rồi lại trở về điểm bắt đầu. Chỉ cần đeo tai phone, mở vài bản nhạc yêu thích và