Month: December 2017

Cô nói cho mấy cháu sinh viên đi học ở nước ngoài bằng tiền cha mẹ lo, kiếm cố được cái PR rồi về VN chơi

Cô nói cho mấy cháu sinh viên đi học ở nước ngoài bằng tiền cha mẹ lo, kiếm cố được cái PR rồi về VN chơi đi ăn nhậu quán xá rồi kêu VN đắt đỏ hiểu nhé: các cháu sống ở Úc với số thu nhập trêm mức trợ

Các bạn coi hình này, chắc đã thấy ngôi nhà cuối đời của tôi

Các bạn coi hình này, chắc đã thấy ngôi nhà cuối đời của tôi… trên mui một chiếc xuồng kayak đã cũ, chiếc tổ của con đại bàng biến gãy cánh được xây lên, một chiếc võng đón gió trên sông Cà Ty (Phan Thiết) mát rượi đong đưa. Đúng