Month: November 2017

Chạy bộ để làm gì?, Người thương cũ đã từng hỏi “có môn thể thao nào em chưa học không?”

Chạy bộ để làm gì? Người thương cũ đã từng hỏi "có môn thể thao nào em chưa học không?". Ngẫm lại, em mới thử sơ sơ chừng 8 môn từ aerobic, cầu lông, múa bụng, múa cột, tennis, yoga, sexy dance, khiêu vũ chứ có nhiều nhặng gì, chỉ