Month: May 2017

⭐️⭐️Tén ten

⭐️⭐️Tén ten, cuối tháng rồi nhận “lúa” chưa các bác ơi? Lúa của em chưa về kho nhưng vừa được nhận “lộc” ăn, từ quận 1 mà phải chạy tuốt lên tận Gò Vấp để hẹn hò với bánh bèo thân thiết. Ok I’m fine, I’m chơi, I’m đi tới