1954 -1975
Những mốc đáng ghi nhớ của dân tộc Việt Nam
Với mình chỉ có giai cấp lãnh đạo mới là người thắng cuộc . Còn nhân dân mãi mãi là nhân dân thôi .
Bắc Trung Nam đều là dân Việt . Sao lại phân biệt vùng miền ??? Sao cần hoà giải dân tộc ??? Khi chúng ta đều đang được lãnh đạo bởi bên chiến thắng .Sai hay đúng sự Hưng vong của một dân tộc phụ thuộc vào giai cấp lãnh đạo . Rồi đây lịch sử sẽ ghi danh hay là sẽ hỏi tội những người lãnh đạo . Nhân dân với nhau không cần hoà giải vì nhân dân luôn là người chịu những đau khổ hy sinh và mất mát . Thế thôi

Comments are closed.