# 12
Phần lớn phim của Jia Zhangke, mà đặc biệt là Still Life và 24 City, mang rất nhiều sắc thái của phim tài liệu, từ việc sử dụng bối cảnh đất nước Trung Quốc đang thay hình đổi dạng cho đến cách quay phim tương tác với các địa điểm và những nhân vật của tài liệu một cách tài hoa, khôn khéo. Làm được điều này hẳn là người làm phim phải thực sự nắm bắt được cái cốt yếu của cả hai thể loại: truyện và tài liệu. Phim của Jia Zhangke làm về cuộc sống đương đại Trung Quốc với sự tha hóa, mất phương hướng trong quá trình toàn cầu hóa.
24 City (2008) có hình thức mô phỏng phim tài liệu và trong phim có sử dụng cả chất liệu của phim tài liệu. Bộ phim đi theo sự kiện một thành phố-nhà máy khép kín thành lập từ thời Xây dựng xã hội Chủ nghĩa nay được đập phá để xây thành một khu vực dân cư cao cấp. Các nhân vật xuất hiện trong phim này thuộc hai thế hệ: thế hệ bố mẹ là công nhân/ những người làm việc trong nhà máy và con cái của họ. Thông qua lời kể của thế hệ cha mẹ, lịch sử hoạt động của nhà máy cũng như đời sống của một thời kỳ được phác họa lại thật ấn tượng và đầy nỗi niềm. Thông qua lời tâm sự của thế hệ con cháu họ, ta thấy một đất nước Trung Quốc đã thay đổi…