Nợ công năm sau cao hơn năm trước là do đâu

Nợ công năm sau cao hơn năm trước là do đâu? Tốc độ tăng nợ công lớn nhanh như Thánh Gióng. Nợ tăng thì ắt có kẻ ôm tiền đất nước mang đi. Lĩnh vực nào chúng cũng thi nhau vơ vét nhét túi rồi tuồn ra nước ngoài lót ổ. Lúc nào cũng luôn trong thế bỏ chạy về tổ mới nếu có biến. Điều trớ trêu là chúng toàn lót ổ ở Âu – Mỹ chứ chẳng thằng nào chui đầu qua anh em 16 chữ vàng 4 tốt của nó để lót ổ cả.
Cả đám từ trung ương đến địa phương đều coi những ai có tư tưởng tự do dân chủ như Âu – Mỹ đều là kẻ thù của chúng hết. Bắt nhốt hết và vu cho là “phản động”, là “chống phá nhà nước”. Đám cầm quyền đứa nào cũng vậy, chúng ra tay rất tàn độc với những người đòi hỏi dân chủ cho đất nước, trong khi đó những người này không hề nhắm vào cá nhân nào trong ĐCS, họ chỉ nhắm vào thể chế, họ thực sự là những người yêu nước. Kẻ xem những người yêu nước là kẻ thù cần phải triệt hạ thì chỉ có thể là kẻ phản quốc. Vậy họ phản quốc như thế nào?
Tính Võ

6 Replies to “Nợ công năm sau cao hơn năm trước là do đâu”

    1. Những kẻ đó chúng nó sẽ không còn là tính chất của một con người.
      Trong mắt nhân dân bọn này sẽ là một lũ Ác Quỷ

  1. THỰC SỰ CHÍNH TÔI KHÔNG HIỂU TẠI SAO VỚI MỨC LƯƠNG CỦA CÁC BT VIỆT NAM , KỂ CẢ NHỮNG CÁC CHỨC VỤ CAO CẤP KHÁC CỦA BỘ MÁY CHÍNH QUYỀN CS VN , THÌ MỨC LƯƠNG CỦA HỌ KHOẢNG $ 1,000 THÁNG = 22,000,000 TRIỆU HỒ TỆ THÌ HỌ LẤY TIỀ ĐÂU RA ĐỂ CÓ NHỮNG CĂN NHÀ GI…

  2. Stt rất hay, chính xác là lũ tham quan bóc lột dân, ăn mọt ruỗng đất nước và trở thành bè lũ phản quốc.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *