NÂNG MỨC VAY TỐI ĐA CỦA KHÁCH HÀNG TÀI CHÍNH VI MÔ LÊN KHÔNG QUÁ 50 TRIỆU ĐỒNG

NÂNG MỨC VAY TỐI ĐA CỦA KHÁCH HÀNG TÀI CHÍNH VI MÔ LÊN KHÔNG QUÁ 50 TRIỆU ĐỒNG, CÓ HIỆU LỰC TỪ 1/8/2017
Mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định 20/2017/QĐ-TTg (12/6/2017) quy định về hoạt động của chương trình, dự án tài chính vi mô của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức phi chính phủ.
Theo đó, mức cho vay tối đa đối với một khách hàng tài chính vi mô không vượt quá 50 triệu đồng Việt Nam. Quyết định có hiệu lực từ 1/8/2017. Mức vay được nâng lên giúp tháo gỡ được khó khăn cho hộ nghèo, cận nghèo, đặc biệt là phụ nữ tiếp cận với số vốn lớn hơn để phát triển sản xuất, nâng cao đời sống.
Theo Quyết định này, về điều kiện cho vay, khách hàng tài chính vi mô phải có năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự; việc cho vay đối với khách hàng tài chính vi mô được đảm bảo bằng tiền gửi tiết kiệm bắt buộc và/hoặc bảo lãnh của nhóm khách hàng tài chính vi mô; mục đích sử dụng vốn vay hợp pháp.
Hoạt động huy động vốn của chương trình, dự án tài chính vi mô được thực hiện dưới các hình thức: Tiếp nhận vốn tài trợ, viện trợ không hoàn lại, có hoàn lại của chính phủ, tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài; nhận tiền gửi tiết kiệm bắt buộc, tiền gửi tiết kiệm tự nguyện của khách hàng tài chính vi mô. Tổng mức tiền gửi tiết kiệm tự nguyện không vượt quá 30% tổng vốn được cấp của chương trình, dự án tài chính vi mô; vay tổ chức tín dụng, tổ chức tài chính, tổ chức trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật.
See Translation

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *