LUẬT ƠI LÀ LUẬT

LUẬT ƠI LÀ LUẬT?
Liên quan đến vấn đề định giá, ông Nguyễn Trung Dũng – Trưởng phòng tài chính kế hoạch TP. Phủ Lý – Chủ tịch Hội đồng định giá tài sản có mặt tại phiên tòa cho rằng, quy trình định giá chiếc bàn đảm bảo theo quy định pháp luật.
Việc tính khấu hao chỉ áp dụng với các cơ quan tổ chức. Tài sản hộ gia đình, cá nhân không được tính điều này. “Chủ quán hát khai mua chiếc bàn từ cuối tháng 12/2016, khi sự việc xảy ra là đầu tháng 2/2017 nên tài sản này vẫn là mới”, ông Dũng nói.
Về chiếc bàn vẫn có thể sử dụng được, ông Dũng cho biết, Hội đồng định giá đã tổ chức khảo sát tại các cơ sở và đều được nhận định là chiếc bàn không thể sử dụng sau khi bị sứt mép.

2 Replies to “LUẬT ƠI LÀ LUẬT”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *