Day: October 4, 2018

Viên rau củ DHC – DÒNG PREMIUM (Mẫu mới bổ sung hơn 1000 tỉ lợi khuẩn và men giúp hỗ trợ cho những người ăn kiêng, giảm cân tiêu hóa

???Viên rau củ DHC – DÒNG PREMIUM (Mẫu mới bổ sung hơn 1000 tỉ lợi khuẩn và men giúp hỗ trợ cho những người ăn kiêng, giảm cân tiêu hóa thức ăn tốt hơn.) Dành cho ACE nào ko tiêu hoá tốt khj ko ăn u rau xanh, bổ sung