Day: May 25, 2018

Trưa nay

Trưa nay, tại cầu bến thủy có 1 cô gái trẻ nhảy xuống cầu tự tử, chơi vơi giữa dòng sông Lúc này trên cầu, mọi người nhao nhác đứng nhìn, người mang máy điện thoại ra chụp, người quay video, người hô hoán… nhưng tuyệt nhiên k có ai