Day: May 15, 2018

Viral

Viral Là từ tóm gọn của việc thành bại trong truyền thông lúc này. Bài báo nhiều view và có sức ảnh hưởng khi nó là viral. Ai cũng muốn share nó, ai cũng muốn bày tỏ quan điểm về nó. Gần đây nhất phải kể đến Đối thoại ở